Discussion:
Basýn açýklamasý: Ergenekon bir 'gölge' operasyonu
(too old to reply)
UBH-HQ-Pr
2008-04-15 19:10:35 UTC
Permalink
Raw Message
Basın açıklaması

Ergenekon bir 'gölge' operasyonu

Ergenekon'un esas amacı, vatanseverleri kullanarak vatan hainlerini ortaya çıkarmaktı.
Medyada, siyasette, adalette, emniyette, STK'lerde vs.
Özellikle yabancı güçlerin içerideki işbirlikçilerini (uşaklarını) ve
özellikle Emniyet'teki 'F-tipi-örgütlenmeyi' (Fethullahcıları) ortaya çıkarmak için.
Sadece birkaç sivil savcı Ergenekon operasyonunun gerçek amacını biliyor.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Özel Ulusal Birlik Harekatı Merkez Başkanlığı (UBH-HQ)
3. Psikolojik Strateji ve Taktik Bölüğü / Planlama Dairesi
okeyci
2008-04-15 22:04:58 UTC
Permalink
Raw Message
Basýn açýklamasý
Ergenekon bir 'gölge' operasyonu
Ergenekon'un esas amacý, vatanseverleri kullanarak vatan hainlerini ortaya
çýkarmaktý.
Medyada, siyasette, adalette, emniyette, STK'lerde vs.
Özellikle yabancý güçlerin içerideki iþbirlikçilerini (uþaklarýný) ve
özellikle Emniyet'teki 'F-tipi-örgütlenmeyi' (Fethullahcýlarý) ortaya
çýkarmak için.
Sadece birkaç sivil savcý Ergenekon operasyonunun gerçek amacýný biliyor.
Kamuoyuna saygý ile duyurulur.
Özel Ulusal Birlik Harekatý Merkez Baþkanlýðý (UBH-HQ)
3. Psikolojik Strateji ve Taktik Bölüðü / Planlama Dairesi
:-)

Loading...