Discussion:
Almanya'da radikal yobaz dincilere karşı polis operasyonu
(too old to reply)
SLAP THAT MOSSAD BITCH!!
2008-04-23 19:05:11 UTC
Permalink
Raw Message
On Wed, 23 Apr 2008 19:35:25 +0200, "BilgeKhan"
http://www.makinecininsesi.com/?id=20422
"
Almanya'da radikal dinci operasyonu
Haber zaman?: 23/04/2008 - 18:00
Almanya'da radikal dinci Müslümanlara kar?? ülke çap?nda
düzenlenen operasyonlarda, Neu-Ulm, Ulm, Sindelfingen,
Bonn, Berlin ve Leipzig kentlerinde toplam 16 ev ve dernek
bürosu arand?, ya?lar? 25 ve 47 aras?nda de?i?en ço?u göçmen
kökenli 9 Alman vatanda?? suç örgütü olu?turup, halk? k??k?rtt?klar?
gerekçesiyle gözalt?na al?nd?.
Bavyera Eyaleti Emniyet Müdürlü?ü taraf?ndan yap?lan aç?klamada,
?u ana kadar gözalt?na al?nan ki?ilerden hiçbirinin tutuklanmad???
ve içlerinden 2'sinin imam oldu?u ifade edildi.
Münih Savc?l??? taraf?ndan yürütülen operasyona 130'dan fazla
polis kat?ld?. Aramalar?n özellikle suça te?vik edici yay?nlara
ula?mak için yap?ld??? bildirildi. Gözalt?na al?nan ki?iler ise,
2005 y?l?n?n eylül ay?ndan bu yana suç örgütü olu?turmak,
internet yoluyla ve çe?itli toplant?larla ülkede ya?ayan Müslümanlar?
ve ?slamiyet'e geçen Almanlar? radikalle?tirmek ve "cihat" ça?r?s?
yapmakla suçlan?yor.
Grubun ilk olarak Güney Almanya'n?n Neu Ulm ?ehrindeki
Multi-Kultur isimli bir merkezde ortaya ç?kt??? belirtildi.
"
heheheheheheeheheeee
and THANK YOU for flying the JEW WORSHIPPING, JEW ALLIANCE,
IMPERIALIST, COLONIAL, GOOD FOR NOTHING, ONE WORLD AIRLINE!!!!!

THE TRUTH ABOUT THE BITTER, UGLY, PRUNY AMERICANS IS FINALLY
REVEALED BY A US SENATOR WHO IS NOT BLINDED BY THE TRUTH!
THE BITTER, UGLY, PRUNY GRINGOS CAN ONLY HANG ON TO THEIR GUNS OR
RELIGION OR THEIR DICKS AND CAN ONLY LIVE WITH THEIR
ANTI-IMMIGRANT SENTIMENTS!!!


I am not your average TURK!!! I will cut off your jew dick
together with your balls and feed it to you for dinner!!!


THE PRICKS OF OMAHA I AM COMING FOR YOOOOOUUUUUUUUUUUUU!!!!


CAMP GITMO SUCK ON THIS!!!!

;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00
;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00
;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00
;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00
;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00
;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00
;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00
okeyci
2008-04-23 23:16:49 UTC
Permalink
Raw Message
http://www.makinecininsesi.com/?id=20422
"
Almanya'da radikal dinci operasyonu
Haber zamanı: 23/04/2008 - 18:00
Almanya'da radikal dinci Müslümanlara karşı ülke çapında
düzenlenen operasyonlarda, Neu-Ulm, Ulm, Sindelfingen,
Bonn, Berlin ve Leipzig kentlerinde toplam 16 ev ve dernek
bürosu arandı, yaşları 25 ve 47 arasında değişen çoğu göçmen
kökenli 9 Alman vatandaşı suç örgütü oluşturup, halkı kışkırttıkları
gerekçesiyle gözaltına alındı.
Bavyera Eyaleti Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,
şu ana kadar gözaltına alınan kişilerden hiçbirinin tutuklanmadığı
ve içlerinden 2'sinin imam olduğu ifade edildi.
Münih Savcılığı tarafından yürütülen operasyona 130'dan fazla
polis katıldı. Aramaların özellikle suça teşvik edici yayınlara
ulaşmak için yapıldığı bildirildi. Gözaltına alınan kişiler ise,
2005 yılının eylül ayından bu yana suç örgütü oluşturmak,
internet yoluyla ve çeşitli toplantılarla ülkede yaşayan Müslümanları
ve İslamiyet'e geçen Almanları radikalleştirmek ve "cihat" çağrısı
yapmakla suçlanıyor.
Grubun ilk olarak Güney Almanya'nın Neu Ulm şehrindeki
Multi-Kultur isimli bir merkezde ortaya çıktığı belirtildi.
"
--
Doycland mahen zer gut!
Stoppen diese verdammte Yobaz Moslems!
* Yobaz = Hinterwäldler, Steinzeit
Operasyonun kod adi _acaip lale_ olmasin sekerim :-)
BilgeKhan
2008-04-24 01:36:08 UTC
Permalink
Raw Message
Post by okeyci
http://www.makinecininsesi.com/?id=20422
"
Almanya'da radikal dinci operasyonu
Haber zamanı: 23/04/2008 - 18:00
Almanya'da radikal dinci Müslümanlara karşı ülke çapında
düzenlenen operasyonlarda, Neu-Ulm, Ulm, Sindelfingen,
Bonn, Berlin ve Leipzig kentlerinde toplam 16 ev ve dernek
bürosu arandı, yaşları 25 ve 47 arasında değişen çoğu göçmen
kökenli 9 Alman vatandaşı suç örgütü oluşturup, halkı kışkırttıkları
gerekçesiyle gözaltına alındı.
Bavyera Eyaleti Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,
şu ana kadar gözaltına alınan kişilerden hiçbirinin tutuklanmadığı
ve içlerinden 2'sinin imam olduğu ifade edildi.
Münih Savcılığı tarafından yürütülen operasyona 130'dan fazla
polis katıldı. Aramaların özellikle suça teşvik edici yayınlara
ulaşmak için yapıldığı bildirildi. Gözaltına alınan kişiler ise,
2005 yılının eylül ayından bu yana suç örgütü oluşturmak,
internet yoluyla ve çeşitli toplantılarla ülkede yaşayan Müslümanları
ve İslamiyet'e geçen Almanları radikalleştirmek ve "cihat" çağrısı
yapmakla suçlanıyor.
Grubun ilk olarak Güney Almanya'nın Neu Ulm şehrindeki
Multi-Kultur isimli bir merkezde ortaya çıktığı belirtildi.
"
--
Doycland mahen zer gut!
Stoppen diese verdammte Yobaz Moslems!
* Yobaz = Hinterwäldler, Steinzeit
Operasyonun kod adi _acaip lale_ olmasin sekerim :-)
Valla olla-bilir... :-)))
GrandIdiot'u da mercege almalilar... :-)
okeyci
2008-04-24 02:35:59 UTC
Permalink
Raw Message
Post by BilgeKhan
Post by okeyci
http://www.makinecininsesi.com/?id=20422
"
Almanya'da radikal dinci operasyonu
Haber zamanı: 23/04/2008 - 18:00
Almanya'da radikal dinci Müslümanlara karşı ülke çapında
düzenlenen operasyonlarda, Neu-Ulm, Ulm, Sindelfingen,
Bonn, Berlin ve Leipzig kentlerinde toplam 16 ev ve dernek
bürosu arandı, yaşları 25 ve 47 arasında değişen çoğu göçmen
kökenli 9 Alman vatandaşı suç örgütü oluşturup, halkı kışkırttıkları
gerekçesiyle gözaltına alındı.
Bavyera Eyaleti Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,
şu ana kadar gözaltına alınan kişilerden hiçbirinin tutuklanmadığı
ve içlerinden 2'sinin imam olduğu ifade edildi.
Münih Savcılığı tarafından yürütülen operasyona 130'dan fazla
polis katıldı. Aramaların özellikle suça teşvik edici yayınlara
ulaşmak için yapıldığı bildirildi. Gözaltına alınan kişiler ise,
2005 yılının eylül ayından bu yana suç örgütü oluşturmak,
internet yoluyla ve çeşitli toplantılarla ülkede yaşayan Müslümanları
ve İslamiyet'e geçen Almanları radikalleştirmek ve "cihat" çağrısı
yapmakla suçlanıyor.
Grubun ilk olarak Güney Almanya'nın Neu Ulm şehrindeki
Multi-Kultur isimli bir merkezde ortaya çıktığı belirtildi.
"
--
Doycland mahen zer gut!
Stoppen diese verdammte Yobaz Moslems!
* Yobaz = Hinterwäldler, Steinzeit
Operasyonun kod adi _acaip lale_ olmasin sekerim :-)
Valla olla-bilir... :-)))
GrandIdiot'u da mercege almalilar... :-)
ondan kimseye zarar gelmez. kum havuzuna koy onu, 'spee spee' diye
oynasin :-)

umu yaw, n'olcek bu ergeneqon'un hali beah? yukari dogru tirmaniyor gibi
de. ucu sana dokunmasin sonunda? senin icin 2. adam diyorlar sekerim.
3. adam m.agar bir konusursa cira gibi yanacakmissin :-)
BilgeKhan
2008-04-24 03:52:17 UTC
Permalink
Raw Message
Post by okeyci
Post by BilgeKhan
Post by okeyci
http://www.makinecininsesi.com/?id=20422
"
Almanya'da radikal dinci operasyonu
Haber zamanı: 23/04/2008 - 18:00
Almanya'da radikal dinci Müslümanlara karşı ülke çapında
düzenlenen operasyonlarda, Neu-Ulm, Ulm, Sindelfingen,
Bonn, Berlin ve Leipzig kentlerinde toplam 16 ev ve dernek
bürosu arandı, yaşları 25 ve 47 arasında değişen çoğu göçmen
kökenli 9 Alman vatandaşı suç örgütü oluşturup, halkı kışkırttıkları
gerekçesiyle gözaltına alındı.
Bavyera Eyaleti Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,
şu ana kadar gözaltına alınan kişilerden hiçbirinin tutuklanmadığı
ve içlerinden 2'sinin imam olduğu ifade edildi.
Münih Savcılığı tarafından yürütülen operasyona 130'dan fazla
polis katıldı. Aramaların özellikle suça teşvik edici yayınlara
ulaşmak için yapıldığı bildirildi. Gözaltına alınan kişiler ise,
2005 yılının eylül ayından bu yana suç örgütü oluşturmak,
internet yoluyla ve çeşitli toplantılarla ülkede yaşayan Müslümanları
ve İslamiyet'e geçen Almanları radikalleştirmek ve "cihat" çağrısı
yapmakla suçlanıyor.
Grubun ilk olarak Güney Almanya'nın Neu Ulm şehrindeki
Multi-Kultur isimli bir merkezde ortaya çıktığı belirtildi.
"
--
Doycland mahen zer gut!
Stoppen diese verdammte Yobaz Moslems!
* Yobaz = Hinterwäldler, Steinzeit
Operasyonun kod adi _acaip lale_ olmasin sekerim :-)
Valla olla-bilir... :-)))
GrandIdiot'u da mercege almalilar... :-)
ondan kimseye zarar gelmez. kum havuzuna koy onu,
'spee spee' diye oynasin :-)
dogru :-)
Post by okeyci
umu yaw,
Neymis/kimmis bu?
Post by okeyci
n'olcek bu ergeneqon'un hali beah? yukari dogru tirmaniyor gibi
de. ucu sana dokunmasin sonunda? senin icin 2. adam diyorlar sekerim.
3. adam m.agar bir konusursa cira gibi yanacakmissin :-)
LOL! :-))))))
Evet, evet, ben THE BIG RED NUMBER 1 !
Demistim ya, Ergenekon ben'im ben!
Hepümüz Ergenekon'uz! :-)
:-)))

Ergenekon = "cok akilli tasarim" :-)
AKP'yi tuzaga düsürmek icin yem idi... :-)
AKP, adeta mal bulmuş mağrib gibi davrandi,
kendi cikarima iyi kullanirim diye kullandi,
ama tuzagi cok gec anladi... :-)
Simdi isin icinden nasil cikacagini bilmiyor,
kolay da degil, cok kisiyi isin icine soktular...
Onlar icin cok kötü, ama karsi taraf icin tabii cok iyi... :-)
Bu oyunu kim yönetiyor saniyorsunuz?
Ergen... :-)))
okeyci
2008-04-24 08:29:26 UTC
Permalink
Raw Message
Post by BilgeKhan
Post by okeyci
Post by BilgeKhan
Post by okeyci
http://www.makinecininsesi.com/?id=20422
"
Almanya'da radikal dinci operasyonu
Haber zamanı: 23/04/2008 - 18:00
Almanya'da radikal dinci Müslümanlara karşı ülke çapında
düzenlenen operasyonlarda, Neu-Ulm, Ulm, Sindelfingen,
Bonn, Berlin ve Leipzig kentlerinde toplam 16 ev ve dernek
bürosu arandı, yaşları 25 ve 47 arasında değişen çoğu göçmen
kökenli 9 Alman vatandaşı suç örgütü oluşturup, halkı kışkırttıkları
gerekçesiyle gözaltına alındı.
Bavyera Eyaleti Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,
şu ana kadar gözaltına alınan kişilerden hiçbirinin tutuklanmadığı
ve içlerinden 2'sinin imam olduğu ifade edildi.
Münih Savcılığı tarafından yürütülen operasyona 130'dan fazla
polis katıldı. Aramaların özellikle suça teşvik edici yayınlara
ulaşmak için yapıldığı bildirildi. Gözaltına alınan kişiler ise,
2005 yılının eylül ayından bu yana suç örgütü oluşturmak,
internet yoluyla ve çeşitli toplantılarla ülkede yaşayan Müslümanları
ve İslamiyet'e geçen Almanları radikalleştirmek ve "cihat" çağrısı
yapmakla suçlanıyor.
Grubun ilk olarak Güney Almanya'nın Neu Ulm şehrindeki
Multi-Kultur isimli bir merkezde ortaya çıktığı belirtildi.
"
--
Doycland mahen zer gut!
Stoppen diese verdammte Yobaz Moslems!
* Yobaz = Hinterwäldler, Steinzeit
Operasyonun kod adi _acaip lale_ olmasin sekerim :-)
Valla olla-bilir... :-)))
GrandIdiot'u da mercege almalilar... :-)
ondan kimseye zarar gelmez. kum havuzuna koy onu,
'spee spee' diye oynasin :-)
dogru :-)
Post by okeyci
umu yaw,
Neymis/kimmis bu?
Post by okeyci
n'olcek bu ergeneqon'un hali beah? yukari dogru tirmaniyor gibi
de. ucu sana dokunmasin sonunda? senin icin 2. adam diyorlar sekerim.
3. adam m.agar bir konusursa cira gibi yanacakmissin :-)
LOL! :-))))))
Evet, evet, ben THE BIG RED NUMBER 1 !
Demistim ya, Ergenekon ben'im ben!
Hepümüz Ergenekon'uz! :-)
:-)))
Ergenekon = "cok akilli tasarim" :-)
AKP'yi tuzaga düsürmek icin yem idi... :-)
AKP, adeta mal bulmuş mağrib gibi davrandi,
kendi cikarima iyi kullanirim diye kullandi,
ama tuzagi cok gec anladi... :-)
Simdi isin icinden nasil cikacagini bilmiyor,
kolay da degil, cok kisiyi isin icine soktular...
Onlar icin cok kötü, ama karsi taraf icin tabii cok iyi... :-)
Bu oyunu kim yönetiyor saniyorsunuz?
Ergen... :-)))
anladim sekerim. fakat savciya neden yükleniyorsun öyleyse? sana
calismiyor mu o?

Loading...