Discussion:
Türklerde en çok görülen hastalıklar
(too old to reply)
okeyci
2008-05-08 21:33:28 UTC
Permalink
Raw Message
1. "Herşeyi bilirim hastalığı"
2. "Birlik olamama hastalığı"
3. "İşsizlik hastalığı"
4. "İş bulunca iş beğenmemezlik hastalığı"
5. "Parasızlık hastalığı"
6. "Parayı bulunca har vurup harman savurma hastalığı"
7. "Çok konuşma hastalığı (gevezelik)"
8. "Hiç üretmeme (çocuk hariç) hastalığı"
9. "Mağdur rolünü oynayanlara kolayca kanma hastalığı"
10. "Dinci dolandırıcılara kolayca kanma hastalığı"
11. "Tasarruf yap(a)mama, planlayamama hastalığı"
12. "Ağız ve diş sağlığına önem vermeme, dişlerini fırçalamama hastalığı"
Son zamanlarda buna bir de sunlar eklendi sekerim:

Almanlarda en cok görülen hastaliklar:

1-Türk yakma hastaligi
2-SCT'de türk ve türkcü rolü yapma hastaligi :-)
.
.
.
.
.
.
.
choronik
2008-05-09 06:25:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by okeyci
1. "Herþeyi bilirim hastalýðý"
2. "Birlik olamama hastalýðý"
3. "Ýþsizlik hastalýðý"
4. "Ýþ bulunca iþ beðenmemezlik hastalýðý"
5. "Parasýzlýk hastalýðý"
6. "Parayý bulunca har vurup harman savurma hastalýðý"
7. "Çok konuþma hastalýðý (gevezelik)"
8. "Hiç üretmeme (çocuk hariç) hastalýðý"
9. "Maðdur rolünü oynayanlara kolayca kanma hastalýðý"
10. "Dinci dolandýrýcýlara kolayca kanma hastalýðý"
11. "Tasarruf yap(a)mama, planlayamama hastalýðý"
12. "Aðýz ve diþ saðlýðýna önem vermeme, diþlerini fýrçalamama hastalýðý"
1-Türk yakma hastaligi
2-SCT'de türk ve türkcü rolü yapma hastaligi :-)
:-)))))
--
choronik
=======
Loading...