Discussion:
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığındaki " İMAR YOLSUZLUĞU - İRTİKAP - ZİMMET "
(too old to reply)
GERÇEKTEN HABERİ OLSA
2012-01-26 01:39:18 UTC
Permalink
Raw Message
Sahte İmzalı ve Sahte Kaşeli Projeler, YÜRÜTÜLEN ARSALAR :
Gaziosmanpaşa Belediyesi irtibatlı YOLSUZLUKLAR ! ( Herkesle
paylaşalım lütfen .Saygılarımla.Av.Ahmet Ömer KİBAR )


"G.O.Paşa Belediyesi -Tapu -Adliye
irtibatlı İmar Yolsuzluğu "
Himaye mi Ediliyor ....?
Gaziosmanpaşa Belediyesi hakkında iddialar bitmiyor. Sahte İmzalı ve
sahte kaşeli resmi belgeler, Kayıp Yer adı altında Yürütülen
Arsalar, Buharlaşan 10 Trilyonluk Mahkeme Kararları, Zimmet ve
İrtikap suçları mahiyetinde Usulsüz Yapılan Ödemeler, Kaybolan
Posta Zimmet Defteri ve Tapu - Kadastroda ki yasadışı işlemler ;

1995 yılında Belediye Başkanı Recep Koral döneminde başlayan
ve Başkan Erhan Erol ile artarak devam eden sistematik İmar
Yolsuzluğu odaklı tüm bu iddialarımıza ilişkin somut delil, bilgi,
belge, bulgu ve emareler kamuoyu vicdanıyla paylaşılacaktır !" Soruşturma İzni " neden verilmiyor ?
Başkan Erhan Erol hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı " Görevi Kötüye
Kullanmak, Zimmet, İrtikap " iddialarına ilişkin Soruşturma İzni
talep etti. İçişleri Bakanlığı aylardır Soruşturma İzni vermiyor,
Mülkiye Başmüfettişi de görevlendirmiyor !


Bu esaslı iddia ve bulgular ışığında; Ayyuka çıkan, medyada
yayınlanan ciddi belgelere rağmen Erhan Erol hakkında nedense (! )
soruşturma izni verilmiyor ?

Kimler tarafından,neden KORUNUYOR ?

Unutulmaması ve gözden kaçırılmaması gereken TEMEL GERÇEK budur.

" Görevi Kötüye Kullanmak, Zimmet, İrtikap " iddiaları Ört - Bas
edilemez !
Bütün olarak değerlendirildiğinde; Belediye, Tapu ve Kadastro,
Adliye'nin bazı birimlerinde " Ahtapotun Kolları " gibi bir çok yere
uzandığına dair onlarca somut belge , bilgi ve bulgular
mevcuttur.Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Dr. Erhan EROL, özellikle
kendisi hakkındaki vahim iddialar başta olmak üzere Belediyedeki "
YOLSUZLUK " iddialarına neden açıklama yapmıyor !


" Belediyenin çaycısında, şoförün de bile sahte kâşeler var ! "

Vatandaşın mülkiyet hakları, arsaları sahteciliklerle,
kimlere adeta YEM ediliyor ?
Belediyenin çaycısında ve şoföründe bile sahte kaşeler bulunmasını
ibretle ve dehşetle izliyoruz.

Sahte imza ve kaşe kullanılarak 253 adet bina projeleri, aynı şekilde
iş merkezlerinde sahte uygulamalar

114 adet şaibeli Jeolojik Raporlarda ki usulsüzlük ve sahtecilikler

Çıkar ilişkileri yapılanmasıyla UCUBE bir sistemle ( Belediye- Adliye-
Tapu) İmar Yolsuzluklarındaki sahtecilikleri daha önceden,delilleriyle
ve belgeleriyle KAMUOYUNDA PAYLAŞTIK.


Gaziosmanpaşa Belediyesindeki yasadışı işlemler MEDYA'da haber olduğu
gibi, (örnek haber kaynakları sunulmıuştur) Cumhuriyet Savcılığında
soruşturmalar yapılmıştır.1995 yılında başlayan hukuk dışı işlemler,
müvekkilin de mağduriyetlerinin başlangıç tarihi olması TESADÜF
OLAMAZ !!!

Oluş şekli ve seyrine göre; bu yolsuzlukların yine Belediye
bünyesinden ya da başka kamu birimlerinden, işbirliği içinde
gerçekleştiği yönünde bulgular söz konusudur.

Mahkeme Kararlarının varlığını dahi tapuya kaydetmeden ve
belediyede uygulatmadan,tapudaki usulsüz işlemlerle; müvekkilin
arsaları, Sahtecilikler ve İrade Fesadı ile ele geçirilip, Planlı
İmar Yolsuzluğu 17 yıl süresince kademe kademe uygulandı !!!


3.500 m2 Arsa Kaybolur mu ?
Vatandaşın, alınteriyle satın aldığı 36 yıllık tapulu arsalarından
3.500 m2 arsası (yaklaşık 29 adet arsa) adeta buharlaşıyor !10 TRİLYON değerinde 4 adet Mahkeme kararı NEDEN gönderilmez ?

Organize Tesadüfler !

3.500 M2 Arsa Kaybolur mu ?
Mahkeme Kararları Buharlaşır mı?
Mahkeme Posta Zimmet Defteri Kaybolur mu ?
Kanunun emretmesine rağmen Mahkeme kararları tapuya işlenmeyip ( ! )
vatandaş, YOK HÜKMÜNDEKİ BOĞAZLAMA SÖZLEŞME 'ye zorlanır mı ?
3.529 m2 KAYIP YERİ ( YÜRÜTÜLEN ARSA ) geri almak isterken, (dava
konusu bile olmayan diğer arsalarıyla birlikte ) ortağı olduğu
toplam 10.000 m2 arsasının elinden alınmak istenmesi vicdana sığar
mı ?
İmar Yolsuzluğu, Sahtecilik, İrtikap , Zimmet, Görevi Kötüye Kullanma
iddialarıyla gündemden düşmeyen Gaziosmanpaşa Belediyesi irtibatlı
Yolsuzluklar,şimdi de Tapu Müdürlüğü'ne sirayet etti.


3.500 m2 arsa yürüdü !
Mahkeme kararları tapuya ulaşmadı !
Zimmet defteri de yürüdü mü ?


TAPUYA ULAŞMAYAN ( ! ) 10 TRİLYON DEĞERİNDE MAHKEME KARARLARI !..


9 YIL Yargılaması süren TAPU İPTALİ ve TESCİLİ davalarının sonucunda
verilen 4 ADET MAHKEME KARARI BUHARLAŞTI MI ?
Dördü de müvekkilin LEHİNE sonuçlandı; Yani mahkemeler kazanıldı. (4
DOSYA. Tam 2000 sayfa.) Vatandaşın " kendi yerinin, yine kendisine
verilmesine" karar ( ! ) verildi.
Tapu, Adliye, Belediye arasında mahkeme kararları işlemsiz
bırakılıyor ; Vatandaş BOĞAZLAMA SÖZLEŞME yapmaya zorlanıyor !
Gereksiz yere 9 sene büyük masraflar yaptırıldı. Davalılar ve Belediye
KAYBETTİ ! Her nasılsa, davaların kazanıldığını belgeleyen
KARARLAR, HÜKÜM ÖZETLERİ TAPUYA ULAŞMIYOR ! Mahkeme ile Tapu
Müdürlüğü arası sadece 5 dakika !

Kiralık İş Hanında Adliye!

İstanbul'da Avrupanın en büyük Adliyesi varken halen kiralık iş
hanında Adliye mi olur ? Taşınmamasının ÖZEL bir nedeni mi var ?

Mahkeme Posta Zimmet Defteri hala bulunamıyor ! Posta zimmet defteri
de buharlaştı mı ? Posta zimmet defteri kaybolur mu ?

Cumhuriyet Savcısı " zimmet defterinin bulununcaya kadar aranması
talimatını " veriyor !!!

Bir Yargı görevlisi ( ! ) 15 yıl aynı ilçede görev yapar mı ?

Bilindiği üzere,Tapu kayıtları Devlet Garantisindedir. Mülkiyet
Hakkının esasına ilişkin sahteciliklerde, irade fesadı hallerinde
zamanaşımı yoktur.

Yüce Türk Adaleti er-geç tecelli edecektir .Tüm bu iddialarımıza
ilişkin somut delil,bilgi, belge,bulgu ve emareler kamuoyu vicdanıyla
paylaşılacaktır !

Bizler, sadece gerçeğin ve Adaletin peşindeyiz ! Basına ve kamuoyuna
saygıyla duyurulur.20.01.2012

Av.Ahmet Ömer KİBAR
Not : Lütfen şayet içeriği bizim gibi onaylıyorsanız, bu metni tüm
önemli sitelere ve ülkede düşüncesi ne olursa olsun NAMUSLU her
insanın mailine ulaştırın.


( Kaynak ;16/03/2004 tarihli "Sahte mimarlar aranıyor " haberi için
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=109693 )
(Kaynak; 21 Ocak 2006 tarihli "Belediye sahte imza kullandı" haberi
için http://www.birgun.net/worker_index.php?news_code=1137812581&year=2006&month=01&day=21)
(Kaynak ; JEOLOJİK SAHTECİLİK
http://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/2cd33e9c0236a8c_ek.pdf?dergi=HABER%20B%DCLTEN%DD
)
AR DAMARI ?
2013-05-23 20:36:29 UTC
Permalink
Raw Message
Post by GERÇEKTEN HABERİ OLSA
Gaziosmanpaşa Belediyesi irtibatlı YOLSUZLUKLAR ! ( Herkesle
paylaşalım lütfen .Saygılarımla.Av.Ahmet Ömer KİBAR )
"G.O.Paşa Belediyesi -Tapu -Adliye
irtibatlı İmar Yolsuzluğu "
Himaye mi Ediliyor ....?
Gaziosmanpaşa Belediyesi hakkında iddialar bitmiyor. Sahte İmzalı ve
sahte kaşeli resmi belgeler, Kayıp Yer adı altında Yürütülen
Arsalar, Buharlaşan 10 Trilyonluk Mahkeme Kararları, Zimmet ve
İrtikap suçları mahiyetinde Usulsüz Yapılan Ödemeler, Kaybolan
Posta Zimmet Defteri ve Tapu - Kadastroda ki yasadışı işlemler ;
1995 yılında Belediye Başkanı Recep Koral döneminde başlayan
ve Başkan Erhan Erol ile artarak devam eden sistematik İmar
Yolsuzluğu odaklı tüm bu iddialarımıza ilişkin somut delil, bilgi,
belge, bulgu ve emareler kamuoyu vicdanıyla paylaşılacaktır !
" Soruşturma İzni " neden verilmiyor ?
Başkan Erhan Erol hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı " Görevi Kötüye
Kullanmak, Zimmet, İrtikap " iddialarına ilişkin Soruşturma İzni
talep etti. İçişleri Bakanlığı aylardır Soruşturma İzni vermiyor,
Mülkiye Başmüfettişi de görevlendirmiyor !
Bu esaslı iddia ve bulgular ışığında; Ayyuka çıkan, medyada
yayınlanan ciddi belgelere rağmen Erhan Erol hakkında nedense (! )
soruşturma izni verilmiyor ?
Kimler tarafından,neden KORUNUYOR ?
Unutulmaması ve gözden kaçırılmaması gereken TEMEL GERÇEK budur.
" Görevi Kötüye Kullanmak, Zimmet, İrtikap " iddiaları Ört - Bas
edilemez !
Bütün olarak değerlendirildiğinde; Belediye, Tapu ve Kadastro,
Adliye'nin bazı birimlerinde " Ahtapotun Kolları " gibi bir çok yere
uzandığına dair onlarca somut belge , bilgi ve bulgular
mevcuttur.Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Dr. Erhan EROL, özellikle
kendisi hakkındaki vahim iddialar başta olmak üzere Belediyedeki "
YOLSUZLUK " iddialarına neden açıklama yapmıyor !
" Belediyenin çaycısında, şoförün de bile sahte kâşeler var ! "
Vatandaşın mülkiyet hakları, arsaları sahteciliklerle,
kimlere adeta YEM ediliyor ?
Belediyenin çaycısında ve şoföründe bile sahte kaşeler bulunmasını
ibretle ve dehşetle izliyoruz.
Sahte imza ve kaşe kullanılarak 253 adet bina projeleri, aynı şekilde
iş merkezlerinde sahte uygulamalar
114 adet şaibeli Jeolojik Raporlarda ki usulsüzlük ve sahtecilikler
Çıkar ilişkileri yapılanmasıyla UCUBE bir sistemle ( Belediye- Adliye-
Tapu) İmar Yolsuzluklarındaki sahtecilikleri daha önceden,delilleriyle
ve belgeleriyle KAMUOYUNDA PAYLAŞTIK.
Gaziosmanpaşa Belediyesindeki yasadışı işlemler MEDYA'da haber olduğu
gibi, (örnek haber kaynakları sunulmıuştur) Cumhuriyet Savcılığında
soruşturmalar yapılmıştır.1995 yılında başlayan hukuk dışı işlemler,
müvekkilin de mağduriyetlerinin başlangıç tarihi olması TESADÜF
OLAMAZ !!!
Oluş şekli ve seyrine göre; bu yolsuzlukların yine Belediye
bünyesinden ya da başka kamu birimlerinden, işbirliği içinde
gerçekleştiği yönünde bulgular söz konusudur.
Mahkeme Kararlarının varlığını dahi tapuya kaydetmeden ve
belediyede uygulatmadan,tapudaki usulsüz işlemlerle; müvekkilin
arsaları, Sahtecilikler ve İrade Fesadı ile ele geçirilip, Planlı
İmar Yolsuzluğu 17 yıl süresince kademe kademe uygulandı !!!
3.500 m2 Arsa Kaybolur mu ?
Vatandaşın, alınteriyle satın aldığı 36 yıllık tapulu arsalarından
3.500 m2 arsası (yaklaşık 29 adet arsa) adeta buharlaşıyor !
10 TRİLYON değerinde 4 adet Mahkeme kararı NEDEN gönderilmez ?
Organize Tesadüfler !
3.500 M2 Arsa Kaybolur mu ?
Mahkeme Kararları Buharlaşır mı?
Mahkeme Posta Zimmet Defteri Kaybolur mu ?
Kanunun emretmesine rağmen Mahkeme kararları tapuya işlenmeyip ( ! )
vatandaş, YOK HÜKMÜNDEKİ BOĞAZLAMA SÖZLEŞME 'ye zorlanır mı ?
3.529 m2 KAYIP YERİ ( YÜRÜTÜLEN ARSA ) geri almak isterken, (dava
konusu bile olmayan diğer arsalarıyla birlikte ) ortağı olduğu
toplam 10.000 m2 arsasının elinden alınmak istenmesi vicdana sığar
mı ?
İmar Yolsuzluğu, Sahtecilik, İrtikap , Zimmet, Görevi Kötüye Kullanma
iddialarıyla gündemden düşmeyen Gaziosmanpaşa Belediyesi irtibatlı
Yolsuzluklar,şimdi de Tapu Müdürlüğü'ne sirayet etti.
3.500 m2 arsa yürüdü !
Mahkeme kararları tapuya ulaşmadı !
Zimmet defteri de yürüdü mü ?
TAPUYA ULAŞMAYAN ( ! ) 10 TRİLYON DEĞERİNDE MAHKEME KARARLARI !..
9 YIL Yargılaması süren TAPU İPTALİ ve TESCİLİ davalarının sonucunda
verilen 4 ADET MAHKEME KARARI BUHARLAŞTI MI ?
Dördü de müvekkilin LEHİNE sonuçlandı; Yani mahkemeler kazanıldı. (4
DOSYA. Tam 2000 sayfa.) Vatandaşın " kendi yerinin, yine kendisine
verilmesine" karar ( ! ) verildi.
Tapu, Adliye, Belediye arasında mahkeme kararları işlemsiz
bırakılıyor ; Vatandaş BOĞAZLAMA SÖZLEŞME yapmaya zorlanıyor !
Gereksiz yere 9 sene büyük masraflar yaptırıldı. Davalılar ve Belediye
KAYBETTİ ! Her nasılsa, davaların kazanıldığını belgeleyen
KARARLAR, HÜKÜM ÖZETLERİ TAPUYA ULAŞMIYOR ! Mahkeme ile Tapu
Müdürlüğü arası sadece 5 dakika !
Kiralık İş Hanında Adliye!
İstanbul'da Avrupanın en büyük Adliyesi varken halen kiralık iş
hanında Adliye mi olur ? Taşınmamasının ÖZEL bir nedeni mi var ?
Mahkeme Posta Zimmet Defteri hala bulunamıyor ! Posta zimmet defteri
de buharlaştı mı ? Posta zimmet defteri kaybolur mu ?
Cumhuriyet Savcısı " zimmet defterinin bulununcaya kadar aranması
talimatını " veriyor !!!
Bir Yargı görevlisi ( ! ) 15 yıl aynı ilçede görev yapar mı ?
Bilindiği üzere,Tapu kayıtları Devlet Garantisindedir. Mülkiyet
Hakkının esasına ilişkin sahteciliklerde, irade fesadı hallerinde
zamanaşımı yoktur.
Yüce Türk Adaleti er-geç tecelli edecektir .Tüm bu iddialarımıza
ilişkin somut delil,bilgi, belge,bulgu ve emareler kamuoyu vicdanıyla
paylaşılacaktır !
Bizler, sadece gerçeğin ve Adaletin peşindeyiz ! Basına ve kamuoyuna
saygıyla duyurulur.20.01.2012
Av.Ahmet Ömer KİBAR
Not : Lütfen şayet içeriği bizim gibi onaylıyorsanız, bu metni tüm
önemli sitelere ve ülkede düşüncesi ne olursa olsun NAMUSLU her
insanın mailine ulaştırın.
( Kaynak ;16/03/2004 tarihli "Sahte mimarlar aranıyor " haberi için
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=109693 )
(Kaynak; 21 Ocak 2006 tarihli "Belediye sahte imza kullandı" haberi
için http://www.birgun.net/worker_index.php?news_code=1137812581&year=2006&month=01&day=21)
(Kaynak ; JEOLOJİK SAHTECİLİK
http://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/2cd33e9c0236a8c_ek.pdf?dergi=HABER%20B%DCLTEN%DD
)
Bilen konuşmuyor.Konuşan bilmiyor.
(Lao Tzu)
HODRİ MEYDAN !
" YÜZ KIZARTICI BELGELER " konulu, zincirleme hile ve sahtecilik iddialarımızı kapsayan YOLSUZLUK HABERLERİ görsel medyada yayınlanmaya başlayacaktır. Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Loading...