Discussion:
AB gerçek amacýný açýklýyor: "Atatürk'ün resimleri indirilsin, milliyetçi Kemalizm'le mücadele edilsin, devletin gücü azaltýlsýn, ülke bölgelere bölünsün, Diyarbakýr'a özerklik verilsin, ..."
(too old to reply)
BilgeKhan
2008-04-14 12:22:44 UTC
Permalink
Raw Message
AB gerçek amacını açıklıyor: "Atatürk'ün resimleri indirilsin, milliyetçi Kemalizm'le mücadele edilsin,
devletin gücü azaltılsın, ülke bölgelere bölünsün, Diyarbakır'a özerklik verilsin, ..."

Türkiye-AB Ortak Parlamento Komitesi Başkan Yardımcısı
ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Andrew Duff, Atatürk için,
"Bu eski liderin fotoğrafları kamu binalarından indirilmeli" dedi, ve:

"Türkiye, Avrupa'nın gerçek partneri olabilmek için klasik milliyetçi
Kemalizm'le mücadele etmelidir. Devletin gücü azaltılmalıdır.
Kemalizm reforme edilmeli ve bu eski liderin fotoğrafları
kamu binalarının duvarlarından indirilmelidir."

"Türkiye'nin merkeziyetçi yönetim yapısından adem-i merkeziyetçi
yapıya geçmeye ihtiyacı var. Diyarbakır'da bölgesel otonomiye
varacak şekilde merkeziyetçi yapının değişmesi iyi olur. Bunu sadece
Güneydoğu için değil, diğer bölgeler için de öneriyorum.
Bölgesel bir sistem, ekonomik ve finansal yatırımların artmasını da sağlar."

(Kaynak: http://www.politikcity.de/forum/showthread.php/duff-atat-rk-n-resimleri-4124.html?t=4124 )
BilgeKhan
2008-04-14 12:36:08 UTC
Permalink
Raw Message
Post by BilgeKhan
AB gerçek amacını açıklıyor: "Atatürk'ün resimleri indirilsin,
milliyetçi Kemalizm'le mücadele edilsin, devletin gücü azaltılsın,
ülke bölgelere bölünsün, Diyarbakır'a özerklik verilsin, ..."
Türkiye-AB Ortak Parlamento Komitesi Başkan Yardımcısı
ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Andrew Duff, Atatürk için,
"Türkiye, Avrupa'nın gerçek partneri olabilmek için klasik milliyetçi
Kemalizm'le mücadele etmelidir. Devletin gücü azaltılmalıdır.
Kemalizm reforme edilmeli ve bu eski liderin fotoğrafları
kamu binalarının duvarlarından indirilmelidir."
"Türkiye'nin merkeziyetçi yönetim yapısından adem-i merkeziyetçi
yapıya geçmeye ihtiyacı var. Diyarbakır'da bölgesel otonomiye
varacak şekilde merkeziyetçi yapının değişmesi iyi olur. Bunu sadece
Güneydoğu için değil, diğer bölgeler için de öneriyorum.
Bölgesel bir sistem, ekonomik ve finansal yatırımların artmasını da sağlar."
(Kaynak: http://www.politikcity.de/forum/showthread.php/duff-atat-rk-n-resimleri-4124.html?t=4124 )
AKP'den AB'nin bu küstahlıgına da hiçbir kınama yok...,
ama CHP'den ve IP'den var:

http://www.politikcity.de/forum/showthread.php/duff-atat-rk-n-resimleri-4124.html?t=4124
"
Andrew Duff'a CHP ve İP kınaması

Türkiye-AB Ortak Parlamento komisyonu Başkan Yardımcısı ve
Avrupa Parlamentosu üyesie Andrew Duff'u CHP ve İşçi Partisi (İP) kınadı.

Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan CHP Genel Başkan
Yardımcısı Onur Öymen, "AB üyeliği uğruna Türkiye'nin Atatürk'ten
ve O'nun gösterdiği hedeflerden vazgeçmesini istemek hiçbir
şekilde kabul edilemez. Türkiye AB'ye Atatürk'ün ilke ve devrimlerini
feda ederek değil, onlara sahip çıkarak girecektir" dedi.

CHP'nin Türkiye'nin AB üyeliğini engellemeye çalıştığı yönündeki
açıklamasını da eleştiren Öymen, 1963 tarihli ortaklık anlaşmasını
imzalayan İsmet İnönü'nün CHP Genel Başkanı olduğunu anımsattı.
Öymen, "tam tersine, CHP, temel görüşleri, demokrasi, insan hakları
ve laiklik gibi Avrupa'nın ortak değerleriyle en çok örtüşen partidir" dedi.

CHP'nin uzun yıllardır Kürt asıllı vatandaşların bireysel hak ve özgürlükleri
konusunda en çağdaş yaklaşımı sergileyen parti olduğunu da kaydeden
Öymen'in, otonomi ve PKK ile masaya oturmakla ilgili görüşleri de şöyle:
"Duff'ın Türkiye'nin bazı bölgelerine özerklik verilmesi yolundaki düşünceliri de
Türkiye'nin gerçeklerine ters düşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan
beri üniter devlet anlayışını benimsemiştir. Başta Fransa olmak üzere,
bir çok AB ülekisinin de devlet yapısı üniter esasa dayanmaktadır.
Bu bakımdan Türkiye'nin üniter yapısı hiçbir şekilde demokrasiyle
bağdaşmayan bir unsur olarak gösterilemez. ...
Terörle mücadelenin terör örgütleriyle pazarlık yapılarak başarıya
ulaştırılabileceği görüşünü CHP de kabul etmemekte, bu yoldaki önerilerin
teröristleri yüreklendirmekten başka bir işe yaramayacağını düşünmektedir."

İŞÇİ PARTİSİ: AB GERÇEK AMACINI AÇIKLIYOR

İP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin de yaptığı
yazılı açıklamada, AB'nin türkiye ile ilgili olarak görevlendirdiği
parlamenterlerin sömürge valisi gibi konuştuklarını belirterek,
"(Atatürk'ün resimlerini indirin) diyen Avrupa Birliği, gerçek amacını açıklıyor" dedi.
"Atatürk'ü bir yana bırakın" diyen Avrupalılar'ın, geçen yüzyıl yaşadıkları
büyük yenilginin rövanşını alma peşinde olduklarını ifade eden Gültekin,
"Türkiye, Avrupa'nın bu programını uygularsa, bizi bekleyen gelecek,
mezhep ve etnik çatışmalar içinde parçalanmaktır" dedi. Bütün ilgilileri
"bu küstahlığa karşı derhal seslerini yükseltmeye çağıran" Gültekin,
"AB kapısına bağlı kalmaya devam ettiğimiz her gün Türkiye açısından
devletin dağılması ve milletin çözülmesi anlamına gelmektedir.
Türkiye AB'ne üyelik başvurusunu derhal geri çekmelidir. Kürt sorunu
başta olmak üzere Türkiye'nin bütün sorunlarının çözümü; Mustafa Kemal
Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkesini yeniden bütün boyutlarıyla hayata
geçirmeye bağlıdır. Türkiye'nin Atatürk resimlerini indermeye değil,
tam tersine Atatürk'e daha fazla sarılmaya ihtiyacı vardır" dedi.
"

Loading...