Discussion:
Aslinda yalanci olan GEKKO
(too old to reply)
Capt. Bilge Khan
2008-07-05 01:04:03 UTC
Permalink
Raw Message
Yalancı "Taraf" gazetesinin faaliyetini sürdürmesi
Türkiye'nin Ulusal Güvenligini tehlikeye sokuyor.
Taraf'ın arkasındaki hainlerin ana hedeflerinin TSK'yı yıpratmak
oldugunu 70 milyon T.C. vatandası cok iyi biliyor.
Ama emellerine ulasamayacaklar!

Ulusual Güvenlige Yönelik Tehditler:

Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle günümüzde ve
gelecekte karşılaşabileceği tehditlerdir. Devletin bağımsızlığına,
ulusun ve ülkenin bütünlüğüne yönelik tehditler iç ve dış
olmak üzere iki kısma ayrılır:

1. İç Tehditler:

a. Irk, dil, din, fikir ve mezhep ayrılıklarını kışkırtmak

b. Cumhuriyeti ve hukuk düzenini zorla değiştirmek için örgüt kurmak, anarşi yaratmak

c. Ekonomik ve sosyal bunalımlardan yararlanarak halkı devlete karşı kışkırtmak, ayaklandırmak

d. Ulusal güvenliği tehlikeye düşürecek eylemlerde bulunmak


2. Dış Tehditler:

a. Çevre ülkelerin yarattığı tehlike

b. Sanayileşmiş ülkelerin Ortadoğu ve Türkiye üzerinde tehditleri

c. Türkiye'ye yönelik ekonomik tehditler

d. Türkiye çevresindeki bölgesel harpler

e. Genel Harp

ULUSAL GÜÇ

Ulusal Güç; bir devletin, ulusal çıkarlarını korumak ve ulusal hedeflerini
elde etmek için kullanabileceği maddi ve manevi öğelerin tümüdür.

ULUSAL GÜCÜ OLUŞTURAN ÖĞELER

1. Politik Güç: Devletin temel yönetimi ve kamu yönetimi ile dış politikanın oluşturduğu güçtür.

2. Ekonomik Güç: Bir ülkenin doğal ve ekonomik kaynaklarının işletilmesi
ile uluslararası ticaretinin ulusal hedefler yönünde teşkilatlanmasıdır.

3. Psiko-Sosyal Güç: Ulusu oluşturan insan gücünün nitelikleri, değerleri,
karakteri ve kültürün oluşturduğu güçtür.

4. Askeri Güç: Bir ülkenin ulusal politikasının uygulanmasında ve
ulusal hedeflerin kazanılmasında fiziki kuvvet olarak kullanılmak üzere
tasarlanan ülkenin silahlı kuvvetleriyle kısmi veya genel seferberlik
ilanıyla askeri alanda harekete geçirilen güçtür.

5. İnsan Gücü: Ülkenin askeri gücünü ve ihtiyaç duyulan personel teminini sağlar.
İnsan gücü yetersiz olan ülkeler özellikle ekonomik etkinliklerini sürdürmek
için diğer ülkelerin insanlarından yararlanır.

6. Coğrafya Konumu: Ulusal gücün temelini oluşturan coğrafya ile coğrafi konum,
ulusal güç unsurlarını sürekli besleyen, onlara fiziki ve potansiyel güç kazandıran unsurdur.

7. Manevi Özellikler: Örf, adet ve töreler gibi faktörler içeren ve ulusal gücün
uygulama alanına konulmasında moral ile birlikte etkili olan unsurdur.
Capt. Bilge Khan
2008-07-05 01:52:38 UTC
Permalink
Raw Message
Yalancı "Taraf" gazetesinin faaliyetini sürdürmesi
Türkiye'nin Ulusal Güvenligini tehlikeye sokuyor.
Taraf'ın arkasındaki hainlerin ana hedeflerinin TSK'yı yıpratmak
oldugunu 70 milyon T.C. vatandaşı çok iyi biliyor.
Ama emellerine ulaşamayacaklar!

ULUSAL GÜVENLIGE YÖNELIK TEHDITLER

Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle günümüzde ve
gelecekte karşılaşabileceği tehditlerdir. Devletin bağımsızlığına,
ulusun ve ülkenin bütünlüğüne yönelik tehditler iç ve dış
olmak üzere iki kısma ayrılır:

1. İÇ TEHDITLER:

a. Irk, dil, din, fikir ve mezhep ayrılıklarını kışkırtmak

b. Cumhuriyeti ve hukuk düzenini zorla değiştirmek için örgüt kurmak, anarşi yaratmak

c. Ekonomik ve sosyal bunalımlardan yararlanarak halkı devlete karşı kışkırtmak, ayaklandırmak

d. Ulusal güvenliği tehlikeye düşürecek eylemlerde bulunmak


2. DIŞ TEHDITLER:

a. Çevre ülkelerin yarattığı tehlike

b. Sanayileşmiş ülkelerin Ortadoğu ve Türkiye üzerinde tehditleri

c. Türkiye'ye yönelik ekonomik tehditler

d. Türkiye çevresindeki bölgesel harpler

e. Genel Harp


ULUSAL GÜÇ

Ulusal Güç; bir devletin, ulusal çıkarlarını korumak ve ulusal hedeflerini
elde etmek için kullanabileceği maddi ve manevi öğelerin tümüdür.

ULUSAL GÜCÜ OLUŞTURAN ÖĞELER

1. Politik Güç: Devletin temel yönetimi ve kamu yönetimi ile dış politikanın oluşturduğu güçtür.

2. Ekonomik Güç: Bir ülkenin doğal ve ekonomik kaynaklarının işletilmesi
ile uluslararası ticaretinin ulusal hedefler yönünde teşkilatlanmasıdır.

3. Psiko-Sosyal Güç: Ulusu oluşturan insan gücünün nitelikleri, değerleri,
karakteri ve kültürün oluşturduğu güçtür.

4. Askeri Güç: Bir ülkenin ulusal politikasının uygulanmasında ve
ulusal hedeflerin kazanılmasında fiziki kuvvet olarak kullanılmak üzere
tasarlanan ülkenin silahlı kuvvetleriyle kısmi veya genel seferberlik
ilanıyla askeri alanda harekete geçirilen güçtür.

5. İnsan Gücü: Ülkenin askeri gücünü ve ihtiyaç duyulan personel teminini sağlar.
İnsan gücü yetersiz olan ülkeler özellikle ekonomik etkinliklerini sürdürmek
için diğer ülkelerin insanlarından yararlanır.

6. Coğrafya Konumu: Ulusal gücün temelini oluşturan coğrafya ile coğrafi konum,
ulusal güç unsurlarını sürekli besleyen, onlara fiziki ve potansiyel güç kazandıran unsurdur.

7. Manevi Özellikler: Örf, adet ve töreler gibi faktörler içeren ve ulusal gücün
uygulama alanına konulmasında moral ile birlikte etkili olan unsurdur.
Grand Sen~or
2008-07-05 04:07:40 UTC
Permalink
Raw Message
TARAF GEKKO'nun yalanini ortaya cikarinca kotu oldu.
Isgal Ordusu gibi Turk Ulusunu yonlendirme, bicimlendirme eylemini
planlarina goz yuman GEKKO TARAF tarafindan aciga cikarilmis
bulunuyor. Artik bunu kimse ortbas edemez.
okeyci
2008-07-06 21:44:22 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Capt. Bilge Khan
Yalancı "Taraf" gazetesinin faaliyetini sürdürmesi
Türkiye'nin Ulusal Güvenligini tehlikeye sokuyor.
Taraf'ın arkasındaki hainlerin ana hedeflerinin TSK'yı yıpratmak
oldugunu 70 milyon T.C. vatandası cok iyi biliyor.
Ama emellerine ulasamayacaklar!
Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle günümüzde ve
gelecekte karşılaşabileceği tehditlerdir. Devletin bağımsızlığına,
ulusun ve ülkenin bütünlüğüne yönelik tehditler iç ve dış
a. Irk, dil, din, fikir ve mezhep ayrılıklarını kışkırtmak
b. Cumhuriyeti ve hukuk düzenini zorla değiştirmek için örgüt kurmak, anarşi yaratmak
c. Ekonomik ve sosyal bunalımlardan yararlanarak halkı devlete karşı kışkırtmak, ayaklandırmak
d. Ulusal güvenliği tehlikeye düşürecek eylemlerde bulunmak
a. Çevre ülkelerin yarattığı tehlike
b. Sanayileşmiş ülkelerin Ortadoğu ve Türkiye üzerinde tehditleri
c. Türkiye'ye yönelik ekonomik tehditler
d. Türkiye çevresindeki bölgesel harpler
e. Genel Harp
ULUSAL GÜÇ
Ulusal Güç; bir devletin, ulusal çıkarlarını korumak ve ulusal hedeflerini
elde etmek için kullanabileceği maddi ve manevi öğelerin tümüdür.
ULUSAL GÜCÜ OLUŞTURAN ÖĞELER
1. Politik Güç: Devletin temel yönetimi ve kamu yönetimi ile dış politikanın oluşturduğu güçtür.
2. Ekonomik Güç: Bir ülkenin doğal ve ekonomik kaynaklarının işletilmesi
ile uluslararası ticaretinin ulusal hedefler yönünde teşkilatlanmasıdır.
3. Psiko-Sosyal Güç: Ulusu oluşturan insan gücünün nitelikleri, değerleri,
karakteri ve kültürün oluşturduğu güçtür.
4. Askeri Güç: Bir ülkenin ulusal politikasının uygulanmasında ve
ulusal hedeflerin kazanılmasında fiziki kuvvet olarak kullanılmak üzere
tasarlanan ülkenin silahlı kuvvetleriyle kısmi veya genel seferberlik
ilanıyla askeri alanda harekete geçirilen güçtür.
5. İnsan Gücü: Ülkenin askeri gücünü ve ihtiyaç duyulan personel teminini sağlar.
İnsan gücü yetersiz olan ülkeler özellikle ekonomik etkinliklerini sürdürmek
için diğer ülkelerin insanlarından yararlanır.
6. Coğrafya Konumu: Ulusal gücün temelini oluşturan coğrafya ile coğrafi konum,
ulusal güç unsurlarını sürekli besleyen, onlara fiziki ve potansiyel güç kazandıran unsurdur.
7. Manevi Özellikler: Örf, adet ve töreler gibi faktörler içeren ve ulusal gücün
uygulama alanına konulmasında moral ile birlikte etkili olan unsurdur.
Caycermisin sekerim?

Loading...